Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, Definities

(1) Pickbox, geëxploiteerd door Lagerkarton Systembox GmbH, gevestigd aan Dieselstr. 12, 48683 Ahaus, Duitsland (hierna “wij” of “Pickbox” genoemd), exploiteert een online winkel voor goederen op de website https://pickbox.eco. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna “klant” of “u” genoemd) in hun actuele versie op het moment van de bestelling, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

(2) Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden is een “consument” elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een “ondernemer” is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbekwame samenwerkingsverband dat handelt in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, waarbij een rechtsbekwame samenwerkingsverband een samenwerkingsverband is met het vermogen om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

§ 2 Totstandkoming van Overeenkomsten, Opslag van Contractteksten

(1) De volgende bepalingen met betrekking tot de totstandkoming van overeenkomsten zijn van toepassing op bestellingen die worden geplaatst via onze online winkel op https://pickbox.eco.

(2) Onze productvoorstellingen op internet zijn vrijblijvend en vormen geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

(3) Bij het plaatsen van een bestelling in onze online winkel zijn de volgende regels van toepassing: De klant doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol doorlopen van het bestelproces dat wordt aangeboden op onze online winkel. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Selectie van de gewenste goederen,
  • Toevoegen van de producten door te klikken op de desbetreffende knop (bijv. “Toevoegen aan winkelwagen”, “Toevoegen aan winkeltas” of vergelijkbaar),
  • Controle van de informatie in de winkelwagen,
  • Toegang tot de besteloverzicht door te klikken op de overeenkomstige knop (bijv. “Doorgaan naar afrekenen”, “Doorgaan naar betaling”, “Naar besteloverzicht gaan” of vergelijkbaar),
  • Adres- en contactgegevens invoeren/controleren, de betaalmethode selecteren, de algemene voorwaarden en het herroepingsbeleid bevestigen,
  • Bevestiging van eventuele negatieve kwaliteitsovereenkomst indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van hun gebruikelijke kwaliteit en gebruiksomstandigheden,
  • Bevestiging van het verkorten van de verjaringstermijn bij de aankoop van gebruikte items,
  • Het plaatsen van de bestelling door te klikken op de knop “Nu kopen”. Dit vormt uw bindende bestelling. De overeenkomst wordt gesloten wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(4) In geval van het sluiten van de overeenkomst, wordt de overeenkomst gesloten met Pickbox, t.a.v. Lagerkarton Systembox GmbH, Dieselstr. 12, 48683 Ahaus, Duitsland, Duitsland.

(5) Voordat de bestelling wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die vereist is in verband met de totstandkoming van de overeenkomst, met name de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en het herroepingsbeleid, worden na het plaatsen van de bestelling, gedeeltelijk geautomatiseerd, per e-mail uitgevoerd. Wij slaan de tekst van de overeenkomst niet op nadat de overeenkomst is gesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. de “Terug” knop van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browser venster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die vereist is in verband met de totstandkoming van de overeenkomst, worden per e-mail, gedeeltelijk geautomatiseerd, uitgevoerd. Daarom moet u ervoor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat u e-mails kunt ontvangen en dat deze niet worden tegengehouden door SPAM-filters.

§ 3 Onderwerp van de Overeenkomst en Essentiële Kenmerken van de Producten

(1) Het onderwerp van de overeenkomst in onze online winkel is:

  • De verkoop van goederen. U vindt de specifieke aangeboden goederen op onze productpagina’s.

(2) De essentiële kenmerken van de goederen worden beschreven in de productbeschrijving. Indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van hun gebruikelijke kwaliteit en gebruiksomstandigheden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de productbeschrijving (negatieve kwaliteitsovereenkomst). Indien de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de afwijking in kwaliteit, bepaalt dit het onderwerp van de overeenkomst.

§ 4 Prijzen, Verzendkosten en Levering

(1) De vermelde prijzen in de respectievelijke aanbiedingen, evenals de verzendkosten, zijn totaalprijzen en omvatten alle onderdelen van de prijs, inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De respectievelijke aankoopprijs dient te worden betaald vóór de levering van het product (vooruitbetaling), tenzij wij uitdrukkelijk betaling op factuur aanbieden. De beschikbare betalingsmethoden worden aan u aangegeven onder een corresponderend gelabelde knop in de online winkel of in de respectieve aanbieding. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen opeisbaar voor onmiddellijke betaling.

(3) Voor aankopen op factuur geldt een minimum bestelbedrag van €500,00 voor deze betaalmethode.

(4) Naast de aangegeven prijzen kunnen verzendkosten van toepassing zijn voor de levering van producten indien het desbetreffende item niet als vrij van verzendkosten wordt aangegeven. De verzendkosten worden u duidelijk gecommuniceerd in de aanbiedingen, indien van toepassing, in het winkelwagensysteem en in het besteloverzicht.

(5) Alle aangeboden producten zijn, tenzij anders duidelijk vermeld in de productbeschrijving, klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd: [Voeg de waarde voor standaard_levertijd_tekst in] na ontvangst van de betaling of na ontvangst van de bestelling voor aankopen op factuur).

(6) De volgende leveringsgebiedbeperkingen zijn van toepassing: Leveringen worden gedaan aan de volgende landen: Albanië, Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk (VK).

§ 5 Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt slechts een retentierecht uitoefenen voor zover dit is gebaseerd op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling van de koopprijs is voldaan.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit wordt beheerst door ons herroepingsbeleid.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Met uitzondering van de volgende gevallen is onze aansprakelijkheid voor contractuele schendingen en onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn zonder beperking aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Indien wij in gebreke zijn met de prestatie, indien nakoming onmogelijk is geworden, of indien wij een wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende materiële en financiële schade beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, waarop u regelmatig mag vertrouwen. Hieronder valt met name onze verplichting om te handelen en de nakoming van de contractueel verschuldigde dienst, zoals beschreven in § 3.

§ 8 Taal van de Overeenkomst

De contracttaal is beschikbaar in het Engels en het Duits.

§ 9 Garantie/Klantenservice

(1) Garantieclaims worden beheerst door de wettelijke bepalingen.

(2) In geval van aankoop van gebruikte artikelen is de garantieperiode 12 maanden.

(3) Voor zakelijke klanten is de garantieperiode voor geleverde goederen 12 maanden.

(4) Als consument wordt u verzocht het artikel/digitale goederen of de geleverde dienst bij ontvangst onmiddellijk te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk na de uitvoering van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Het nalaten hiervan heeft geen invloed op uw wettelijke garantie rechten.

(5) Onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren is beschikbaar voor u van 9:00 uur tot 18:00 uur via telefoon (+49 2561 4448622) of via e-mail (info@pickbox.eco).

§ 10 Slotbepalingen/Geschillenbeslechting

(1) Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover deze hen niet berooft van de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land van hun gewone verblijfplaats (favorabiliteitsbeginsel).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zijn niet van toepassing.

(3) Indien de klant een handelaar, een rechtspersoonlijkheid onder publiek recht of een speciaal fonds onder publiek recht is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de statutaire zetel van de aanbieder.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten kunnen dit platform gebruiken om hun geschillen op te lossen. Wij zijn in principe bereid deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures.